Płatność

W sklepie Internetowym MAYATECH.PL istnieje możliwość płatności przelewem na konto bankowe Sprzedającego - Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i wpływu środków na konto Sprzedającego

Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz koszty innych usług, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.
Druga możliwość płatności, to płatność "za pobraniem", czyli płatność gotówką przy odbiorze towaru dla kuriera dostarczającego przesyłkę. Wiąże się to z dodatkowym kosztem - podane w zakładce "koszt przesyłki".
Trzecią możliwością jest zapłata gotówką przy odbiorze własnym. Przy tej formie płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z płatnością. Odbiór osobisty z magazynu proszę awizować drogą mailową bądź telefonicznie.

Formę płatności Strony uzgadniają przed złożeniem Zamówienia.